info@verhuisbedrijfdirect.nl

085 – 2013 070

ma t/m vrij 9:00 – 18:00

Bouwlust en Vrederust

Willem Dudok had de taak als structuurplan voor Groot Den Haag uit 1949/1950. Hierin ging hij uit van 4 woonwijken: Morgenstond, Bouwlust, Berestein en Vrederust. Het plan voor de Beresteinlaan werd verkleind en hierdoor kwam de Lozerlaan minder westelijk te liggen dan oorspronkelijk gedacht. Ook werd de Beresteinlaan niet doorgetrokken tot aan Loosduinen, maar stopte die bij de Meppelweg. Hiermee verviel Dudok zijn plan. Het overige deel van Berestein is bij Bouwlust gevoegd. Bouwlust is ontworpen door F. van der Sluys uit 1952. Het ontwerp is op basis van een rechthoek waarbij de bezoekersstraten de wijk in 9 kleinere wijken verdeeld.
De aanleg van het project begon met de straten in 1953. Vanwege kritiek op Morgenstond, omdat het een monotoon ontwerp was, gaf de gemeente de uitwerking van het project aan een werkgroep van architecten. Een woningdichtheid van meer dan 50 woningen per hectare was een strenge eis gegeven door de gemeente. Door de verschillende ontwerpen qua structuur en architectuur onderscheiden de wijken zich van elkaar.
De eerste woningen werden opgeleverd in Bouwlust in het jaar 1956. In 1960 was 70% van alle woningen gebouwd. In 1967 waren de laatste woningen gebouwd.
Door de fusie van Berestein en Bouwlust heeft het een onoverzichtelijk en langgerekt centrum. Dit strekt zich van winkelcentrum De Stede tot aan winkelcentrum aan de Beresteinlaan. Op pleintjes midden in de buurten bevinden zich ook nog buurtwinkels. Tussen Morgenstond en Bouwlust zou ooit een spoorweg en een autosnelweg komen, dit is nooit gebeurd en het gebied is opgevuld met sportvelden en moestuinen. Wilt u wonen in Den Haag, schakel dan een verhuisbedrijf in.

De Uithof
De Uithofspolder werd in 1661 in 2 stukken gedeeld: Noordelijk gedeelte opnieuw ingericht als Zwarte Polder en het zuiden ingericht als uithofspolder. De Uithofslaan bestond waarschijnlijk al in de middeleeuwen. Tot de 2de wereldoorlog bevonden aan deze laan hoveniersbedrijfen, na de 2de wereld oorlog zijn veel van deze bedrijf als glastuinbouw doorgegaan.
Wederom had Dudok hiervoor een plan voor een wijk. Deze bouw werd echter niet doorgezet. Op de Lozerlaan werden 4 grote flatgebouwen met ieder 16 verdiepingen neergezet. Met nieuwe plannen in 1972 werd de Uithof voor ongeveer ¾ ingezet als recreatiegebied. Om deze reden zijn dan ook heuvels aangelegd, waterplassen gegraven en plantsoenen geplaatst. Wel is een gedeelte van het gebied als polderlandschap behouden gebleven.

Open chatgesprek
Vragen?
Hallo,

Waar kunnen we jou bij helpen?